เพลงมาร์ชโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนเพลงมาร์ชประจำโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ (ส.ว.)

จังหวัดนครศรีธรรมราช

 
แหล่งศึกษาประชาไทยแผ่ไพศาล
ดุจดังสายธารรวมหล่อกันสัมพันธ์ยิ่งใหญ่
ด้วยศรัทธาเพื่อพัฒนาชาติไทย
สระแก้ววิทย์ฝันใฝ่ สร้างไว้เพื่อชาวประชา

ให้ความรู้หมู่ปวงชนสืบทอดไป
อยู่แดนแคว้นใด ร่วมจิตผองไทยทั่วหน้า
ด้วยประสงค์ มุ่งแนวทางพัฒนา
ชีวิตมีค่า ใครศึกษาที่ ส.ว.


** ทุกคนมีสิทธิ์เรียนได้ทั่วกัน
ดวงจิตผูกพันสถาบันที่เราร่วมก่อ
น้ำใจรินหลั่งมาสัญญากันเถิดหนอ
ตั้งใจขอทำดีมิเสื่อมศรัทธา

เกียรติยศจะลือไกลไม่มัวหมอง
พวกเราพี่น้องต้องร่วมกันผูกพันฟันฝ่า
จะดำรงคงมั่นสืบทอดมา

น้ำเงินขาวมีค่า อยู่คู่ฟ้าสถาบันไทย (ซ้ำ) **MP3 Audio ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB