ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์สายน้ำ
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงอนุรักษ์สายน้ำ​
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์กระทง
โดยใช้วัสดุธรรมชาติ​และร่วมกันกำจัดผักตบชวา​ วัชพืชที่อยู่ในแหล่งน้ำของสถานศึกษา
ในวันจันทร์ที่​ 11  พฤศจิกายน​ พ.ศ.2562


โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 2562,21:30   อ่าน 137 ครั้ง