ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันฮัลโลวีน (Halloween’s Day 2019)
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวัน ฮัลโลวีน (Hallowee’s  Day 2019) 
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศผ่านกิจกรรมที่แสดงถึงวัฒนธรรม
เจ้าของภาษา โดยมีการจัดป้ายนิเทศให้ความรู้และตอบคำถาม


โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2562,14:58   อ่าน 81 ครั้ง