ภาพกิจกรรม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562
       ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวนิวร  ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย ถวายบังคม พร้อมนำคณะผู้บังคับบัญชา ลูกเสือ เนตรนารีและนักศึกษาวิชาทหาร ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และกล่าวถวายราชสุดี พร้อมทั้งพบปะ พูดคุย ให้กำลังใจ เนื่องในโอกาส “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” หรือ วันลูกเสือไทย ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ทั้งนี้ กิจการลูกเสือ นับว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยิ่ง เพราะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานให้กับเด็กและเยาวชน ได้แสดงออกซึ่งความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความสามัคคี ภายใต้คติประจำใจลูกเสือทุกคนว่า “เสียชีพอย่าเสียสัตย์” ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศชาติในอนาคต
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,20:03   อ่าน 145 ครั้ง