ภาพกิจกรรม
พิธีประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนไทย

พิธีประกาศเจตนารมณ์สภานักเรียนไทย 
โดยสภานักเรียนและนักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์

________________________________________________________

             เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 2563 คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์​ ได้นำนักเรียนร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ข้อคิดเห็นสภานักเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้ได้เรียนรู้แนวทางประชาธิปไตย เคารพกฎ กติกา และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีคณะครูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

โพสเมื่อ : 30 ม.ค. 2563,22:26   อ่าน 35 ครั้ง