ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ นำโดย ผอ.นิวร ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ มีนโยบายให้ครูประจำชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเพื่อติดตามผลการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ COVID-19 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนต่อไป
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 2563,15:17   อ่าน 337 ครั้ง