ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู 2563
             โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โดยมีนางสาวนิวร ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์เป็นประธานในพิธี คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความเคารพรักและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ซึ่งในปีนี้ทางโรงเรียนได้ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
              ทั้งนี้ ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด โดยผู้เข้าร่วมพิธีทุกคนต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัย และยืนระยะห่างในพิธีการครั้งนี้
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 2563,20:54   อ่าน 46 ครั้ง