ภาพกิจกรรม
กิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา
โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียน-แห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษาขึ้นในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 โดยมีนางสาวนิวร ผิวกระด้าง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ และน้องๆจากโรงเรียนสระแก้ววิทยาร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา ณ วัดสระแก้ว วัดนากุน วัดเขาพนมไตรรัตน์ วัดโคกตะเคียน และวัดบ่อกรูด เพื่อเป็นการส่งเสริม สืบสานประเพณีวัฒนธรรม และเป็นพุทธบูชาแก่พระพุทธศาสนาสืบไป

 
รูปภาพเพิ่มเติม  https://photos.app.goo.gl/FGUaaUUHp4yYLzqr9
 
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2565,16:49   อ่าน 347 ครั้ง