ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเช้า ได้แก่ ระดับชั้น ม.2,ม.3,ม.6 และภาคบ่าย ได้แก่ ม.1,ม.4,ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบนโยบายการดำเนินงานในแต่ละฝ่ายของโรงเรียน นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาเพชรรัตนวิทย์ เกียรติบัตรสำหรับนักเรียนเรียนเยี่ยม และนักเรียนที่มีความประพฤติดี โดยมีนางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นประธานในการประชุม
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม>>>

โพสเมื่อ : 04 พ.ย. 2565,13:17   อ่าน 99 ครั้ง