ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Open House 2022
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกัญญ์พิดา จงคง ผู้อำนวยการโรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Open House 2022 ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ มอบเกียรติบัตรและรางวัลสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 และโรงเรียนที่ส่งนักเรียนเข้าร่วมในการสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ (ส.ว. ครั้งที่ 12) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานของนักเรียนโดยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ร่วมกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และมีการจัดซุ้มอาหาร ซุ้มเกมส์ต่างๆ เพื่อให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ และเป็นการส่งเสริม ความสามารถทางวิชาการและความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพื่อการประกอบอาชีพต่อไป


???? รูปภาพเพิ่มเติม
https://photos.app.goo.gl/ivPUeTYHrwowNvvQ6
โพสเมื่อ : 02 มี.ค. 2566,11:36   อ่าน 54 ครั้ง