คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document มาตรฐานการปฏิบัติงาน รร.มัธยม 2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.45 MB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานโรงเรียนมัธยม 2553   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.55 MB
Adobe Acrobat Document มาตรฐานโรงเรียนมัธยม-ฉบับปรับปรุง2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763.6 KB