จดหมายข่าว
พิธีเข้าประจำกองและประดับอินทนูลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1
การแข่งขันฟุตบอลหญิง กีฬานักเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กีฬานักเรียนในสังกัด สพม.นครศรีธรรมราชเกมส์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565