ข้อมูลติดต่อ

โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์
250 ม.5 ต.สระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075-375599   
E-mail : 80042005@sea12.go.th
Facebook : โรงเรียนสระแก้วรัตนวิทย์